/* terug naar de top button */ /* einde terug naar de top */

Algemene voorwaarden Aankoopmakelaardordrecht.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Aankoopmakelaar Dordrecht. Dus mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen!

1.Algemene voorwaarden: Algemeen

1.1 Definitie Lead; een ingevuld aanmeldingsformulier met N.A.W.T.E gegevens van een mogelijke verhuurder die op het netwerk van Aankoopmakelaardordrecht.nl heeft aangegeven dat hij overweegt om woonruimte te verhuren en advies wil van een makelaar in de regio.
1.2 Verder geeft Makelaarsleads geen garanties over de kwaliteit van de leads. Ook is er geen garantie dat er daadwerkelijk een opdracht uit voortvloeit.
1.3 Aankoopmakelaardordrecht.nl wordt op geen enkele manier partij in de overeenkomst tussen prospect en opdrachtgever.

2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Het van toepassing zijn van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. Deze zijn dus van toepassing op het rechtsverkeer tussen Aankoopmakelaardordrecht.nl en opdrachtgever. Verder worden deze door Aankoopmakelaardordrecht.nl uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Tevens van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Overigens blijven deze voorwaarden voor het overige onverhoopt van toepassing.

3. Prijzen en reclamatie

3.1 Ook zijn de prijzen in EURO en uitsluitend excl. B.T.W.
3.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de verrichte diensten niet aan de overeenkomst voldoen, dient opdrachtgever Aankoopmakelaardordrecht.nl. hiervan binnen 2 werkdagen na levering of verrichting in kennis te stellen. Bovendien aanvaardt Aankoopmakelaardordrecht.nl na deze termijn geen beroep op reclamatie meer.

4. Facturering / betaling

4.1 Opdrachtgever verplicht zich de vergoeding voor de leads vooraf te betalen aan Aankoopmakelaardordrecht.nl
4.2 Tevens moet de opdrachtgever betalen middels IDEAL en/of met “leadtegoed”.
4.3 Echter als men tegoed aanschaft, is het maximaal 24 maanden geldig en niet restitueerbaar. Verder garandeert Makelaarsleads
 dat er voldoende leads in de regio aangeboden worden in de periode van geldigheid. Ook is
het de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om de leads tijdig aan te schaffen.
4.4 Verder vindt er geen restitutie plaats (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen), nadat de opdrachtgever de overeenkomst heeft beëindigd. 

5. Algemene voorwaarden: Aansprakelijkheid

5.1 Aankoopmakelaardordrecht.nl. wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor enigerlei schade, direct en indirect, die opdrachtgever lijdt of voortvloeit uit de overeenkomst met Aankoopmakelaardordrecht.nl

6. Toepasselijk recht

6.1 Bovendien beheerst het Nederlands recht elke rechtsverhouding tussen Aankoopmakelaardordrecht.nl en de opdrachtgever(s).